автошкола iDrive
 

Полезно

Необходими документи при подаване на документи за издаването на шофьорска книжка:
1. Диплома за завършена степен на образование – оригинал и копие;
2. Медицинско свидетелство за съответната категория;
3. Удостоверение за преминат курс за долекарска помощ, издадено от БЧК.
Брой контролни точки за нов шофьор
Максималният брой точки за нови шофьори е 39 Пазете контролните си точки и се старайте да не извършвате нарушения на Закона за движение по пътищата. Ако все пак се случи такова, възстановете ги. Ние провеждаме такъв курс и ще Ви бъдем полезни ако се обърнете към нас.
За информация, която може да бъде полезна за Вас използвайте
Закон за движение по пътищата -
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134649345

Издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС -
http://www.kat.mvr.bg/ukazanieSUMPS.htm

БЧК курс за първа долекарска помощ
(изисква се при първоначално придобиване на шофьорска книжка) -
http://www.redcross.bg/activities/activities4/firstaid2.html
Карайте внимателно докато добиете рутина в карането.
Не изпреварвайте, когато не сте уверени, че имате достатъчна дистанция за да осъществите маневрата.
Бъдете толерантни на пътя - това е част от културата ни на общуване, включително и на пътя.

iDrive Автошкола автокурс листовки